Rice Black Bug

Scotinophara coarctata

Insects

PANAHON NG PAG-ATAKE

Ang Rice Black Bug ay maaaring umatake sa kahit anong yugto ng palay, pero pinakamadalas ay sa pagsusuwi hanggang pagsasapaw. Kadalasan ring pulu-pulutong o kumpul-kumpol ang RBB sa may ibabang bahagi ng palay pagkalipas ng pagsasapaw, kapag tinigil na ang pagpapatubig. Ang RBB ay lumalabas tuwing kabilugan ng buwan.

Kilala rin sa tawag na: Itim na atangya, Itim na dangaw at Tiyangaw
 
Ang mga Rice Black Bug (RBB) ay nagdudulot ng 30% kabawasan sa ani at maaring umaabot sa 60-80% sa panahon ng matinding atake o pest outbreak. Ang inakay o nymph at magulang na RBB ay parehong mapanira. Sinisipsip nila ang karamihan sa katas ng halaman mula sa puno at katawan, pati na rin uhay nito. Sila ay naglalabas ng mabahong amoy bilang depensa kapag nadidistorbo. Kulay kayumanggi ang mga inakay at itim naman ang matatandang RBB. Kadalasang lumalabas sila kapag kabilugan ng buwan dahil naakit sa ilaw ang mga matatandang RBB at sila ay natatangay sa malalayong lugar ng malakas na hangin. Ang RBB ay kayang mabuhay sa panahon o kondisyong hindi paborable sa paglaki o pagdami nila sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalam ng lupa hanggang 30cm ang lalim.