You are here

Seed search

NK5017

Rice

Ang all-season bida

NK6410

Corn

Hari sa bilis-bigat ng Ani

NK6414

Corn

Hari sa hi-pop planting

NK8840

Corn

Hari na, Jumbo Pa!

Frontline S6003

S6003

Rice

Ang bida sa tag-ulan