You are here

Sheath Blight

Sheath Blight
Rhizoctonia solani

Disease

Kilala rin sa tawag na: Labhag sa pal-ak, Masot at Taya-taya
 
Ang sheath blight ay sakit na dulot ng amag na kadalasang problema sa palayang sahod-ulan o may patubig. Ito ay maaaring magdulot ng kabawasan sa ani na pwedeng umabot ng 20-25%. Ang amag ng sakit na ito ay lumilikha ng espesyal na survival structure na tinatawag na sclerotia na maaring lumutang sa tubig at magpakalat ng sakit sa iba pang halamang palay. Mas nahihikayat ang pagkakaroon at pagdami ng sheath blight sa palayan kung masinsin ang distansya ng pagkakatanim, at mataas ang nitrohenong ginamit.

 

Damage

Makikita ang mga pahaba at kulay abong batik sa mga lapak o talukap ng dahon (leaf sheaths). Ito ay kadalasang nagsisimula sa bahaging malapit sa lupa lalo at nakalubog sa tubig. Kalaunan, tataas ang mga sugat at maaaring umabot sa dahon at uhay. 
 
Maaaring matuyo at mamatay ang mga dahon na inatake ng Sheath Blight Kung agresibo ang amag at kaaya-aya ang panahon. Puwedeng umabot sa uhay ang sakit at kakikitaan ng pagkabulok ng batok at ng mga butil.