You are here

Broadleaves

Broadleaves

Weeds

Ang mga damo ay mga species ng halaman na tumutubo sa mga lugar na hindi nararapat, gaya na lamang sa mga palayan. Karamihan sa mga weeds ay tumutubo sabay sa ating pananim kaya naman nagiging kakumpetensiya ang mga ito sa patubig, sa espasyo, sikat ng araw, maging sa nutrisyon. Agarang pagkontrol ang solusyon dito. Likas na mapaminsala ang mga damo sapagkat kayang bumaba ang ani ng palay hanggang 50%. Kilala rin ang mga damo bilang alternate host sa iba’t-ibang mga insekto at sakit ng palay. Malaki rin ang naibababa ng kalidad ng ani ng palay dahil sa kontaminasyon ng mga weed seeds sa bawat sako ng bigas dahil madalas makasama ito sa mga makinarya (e.h. harvester o kaya thresher). Mabilis din itong kumalat sa kabukiran maging sa ibang lugar dahil magaan ang mga buto nito at maaaring dalahin ng hangin, tubig, o ng mismong hayop o tao. Natural din sa mga damo ang pagkakaroon ng maramihang buto na higit na mas maliit sa buto ng palay.

Ang mga weed species ay maari nating matukoy base sa kanyang pisikal na kaanyuan at ito ay nahahati sa 3 grupo: grass, sedge, broadleaf.  Ang mga broadleaves naman ay dicot o may dalawang seed leaf. Maaaring malakahoy o malambot ang mga species na nabibilang dito. Naiiba rin ang anyo ng dahon nito dahil malapad ito at may netted veins. Maging ang ugat nito ay iba dahil taproot ito o tumutubo lamang ng diretso palalim sa lupa. 

Damage

Ang Pickerel Weed, isang halimbawa ng broadleaf, ay kilala rin sa tawag na gabi-gabi, gabi-gabihan, gabing-uwak ay isang uri ng grass. Tumutubo nag damong ito sa mga lugar na palagiang may patubig (flooded rice), maging lipat-tanim man o sabog-tanim. Ito ay may makinang at hugis-puso na dahon at kulay asul ang bulaklak.