chevron_left
chevron_right

Ang Leafminer Specialist!

May unique active ingredient laban sa target pest na safe sa beneficial insects pero may mabilis at mabisang action laban sa leaf miner. 

Key Benefits

Isang growth regulator laban sa target pest na leaf miner.

Selective action laban sa mga parasitic wasp (beneficial insects)

Mabilis na nanunuot sa dahon at nagiiwan ng mabisang proteksyon laban sa leaf miner. 

Key Features

Unique na active ingredient

IPM Friendly

Fast Action