chevron_left
chevron_right

Malamig sa palay, Malupit sa damo!

Ang maagang pang-kontrol laban sa damo

Key Benefits

Subok ng Panahon

Nakakasiguro sa kalidad ng produkto upang mas mabisang mapuksa ang pesteng damo

Kontrolado pati ang mahihirap na puksaing damo para siguradong malinis ang palayan sa simula palang

Malamig at walang pinsala sa palay, maaaring gamitin sa lipat at sabog tanim 

Key Features

Subok at Totoo

Pre-Emergent

May safener