chevron_left
chevron_right

Ang Thrips Specialist!

Ang nangungunang insecticide laban sa thrips at iba pang mapanirang insekto na may natatanging Hi-TEQ Q-Grade material!

Key Benefits

May bagong lakas at mas mabisang control laban sa thrips

Walang lusot kahit ang mga nakatago na Thrips

Hindi agad nawawala ang bias kapag umulan

Key Features

Hi-TEQ Q-Grade Material

Nanunuot ang bisa sa dahon

Rainfast – mabilis na dumidikit sa dahon