You are here

Yellow Mite

Yellow Mite
Polyphagotarsonemus latus

Insects

Ang mga itlog ng Yellow Mites ay pahaba at karaniwang nilalagak sa ilalim ng dahon. Ang mga uod ay napakaliliit at kamukha ng kanilang inahin. Ang mga inahin ay mas malalaki at may bilog na pahabang hugis. Sa una ay puti ang kanilang kulay ngunit nagiging kulay dilaw habang sila ay tumatanda. Karaniwang matatagpuan sa ilalim ng mga dahon. 

 

Damage

Sinisipsip ng mga Yellow Mites ang katas ng mga halaman. Nagdudulot ito ng pangungulot ng mga dahon at pagkabansot ng halaman.