Yellow Mite

Polyphagotarsonemus latus

Insects

Panahon ng Pag-Atake:

Umaatake mula makalipat-tanim hanggang sa pamumunga 

 

Ang mga itlog ng Yellow Mites ay pahaba at karaniwang nilalagak sa ilalim ng dahon. Ang mga uod ay napakaliliit at kamukha ng kanilang inahin. Ang mga inahin ay mas malalaki at may bilog na pahabang hugis. Sa una ay puti ang kanilang kulay ngunit nagiging kulay dilaw habang sila ay tumatanda. Karaniwang matatagpuan sa ilalim ng mga dahon.