You are here

Tip Borer

Tip Borer
Chlumetia transversa, Penicillaria jocosatrix

Insects

Ang mga uod ng Tip Borer ay mapusyaw na kulay kape at maaring lumaki hanggang 10 mm na sukat. Ang uod ang mapaminsalang yugto na siyang bumubutas at nanginginain sa mga talbos, panicle at mga bulaklak. Ang mga inahin ay abuhin ang kulay at may sukat na halos 8mm.

Damage

  • Ang mga uod ay bumubutas sa loob ng mga talbos at pausbong na mga bulaklak na nag dudulot ng pagkalanta at pagkamatay ng mga apektadong parte ng halaman.
  • Ang mga panicles kung saan nagmumula ang bulaklak ay nabibiyak na nagreresulta sa pagkalaglag ng mga bulaklak