You are here

Thrips

Thrips
Scirtothrips dorsalis, Selenothrips rubrocinctus

Insects

Ang Thrips ay kilala rin sa tawag na Hanip. Ang mga hanip ay maliliit na insekto na may sukat na 4 mm at may payat na pangangatawan. Ang mapaminsalang yugto ng mga hanip ay ang kanilang inakay at inahin. Sila ay sumisipsip ng katas ng halaman at sumusugat sa prutas. Ang mga hanip ay sensitibosa ilaw.

 

Damage

  • Sinisipsip ng mga Thrips ang katas ng halaman na nagdudulot ng pagkatuyo ng mga dahon at bulaklak.

  • Sinusugat din nito ang balat ng bunga ng mangga na nag dudulot ng pagkakaroon ng scabby appearance o  sa lokal na tawag ay chico chico