Thrips

Scirtothrips dorsalis, Selenothrips rubrocinctus

Insects

Panahon ng Pag-atake

Mula sa pag usbong ng mga bulaklak hanggang sa pagdevelop at paghinog ng mga bunga 

 
syngenta crop program recommendation

Ang Thrips ay kilala rin sa tawag na Hanip. Ang mga hanip ay maliliit na insekto na may sukat na 4 mm at may payat na pangangatawan. Ang mapaminsalang yugto ng mga hanip ay ang kanilang inakay at inahin. Sila ay sumisipsip ng katas ng halaman at sumusugat sa prutas. Ang mga hanip ay sensitibosa ilaw.