You are here

Mango Leafhoppers

Mango Leafhoppers
Idioscopus clypealis

Insects

Ang Mango leafhoppers ay kilala rin sa tawag na Talakitik. Ang leafhoppers ay isa sa mga pinakamapaminsalang peste sa mangga. Maaaring umabot ng hanggang 20 - 100% ang bawas sa ani na dulot ng talakitik kung hindi ito maagapan. Ang mga inakay at mga inahin ay wedge-shaped at may malalapad at pabilog na ulo. Parehong nimpa/inakay at inahin ay mapaminsala at sumisipsip ng katas ng halaman. Ang mga inahin ay maitim na kulay kape at ang mga inakay naman ay madilaw ang kulay at may pulang mga mata. Ang pesteng ito ang nagdudulot ng  pagkakaroon ga sooty mold sa mangga.

 

Damage

  • Ang inakay at inahin ay sumisipsip ng katas ng mga bulaklak at dahon ng mangga. Ang mga apektadong parte ng halaman ay mabilis na natutuyo at nasisira.  
  • Hindi nakaka-usbong nang maayos ang mga bulaklak kaya apektado nito ang pag usbong at pag buo ng mga bunga.
  • Naglalabas ng honeydew ang mga talakitik na nagdudulot ng pangingitim ng dahon o pagkakaroon ng sooty molds sa ibabaw ng mga dahon