Fruit Fly

Bactrocera philippinensis

Insects

Panahon ng Pag-atake

Mula sa pagdevelop ng bunga hanggang sa Paghihinog 

 
syngenta crop program recommendation

Ang mga uod ang pinakamapaminsalang yugto ng mga fruitflies. Sila ay ay kulay gatas at walang mga paa at nanginginain ng prutas ng mangga.

Ang mga uod ay nagpapalaki at tumatagal ng 11 na araw bago maging uod tulog. Ang mga uod tulog ay nananatili sa lupa at umaabot ng 10 na araw bago maging inahin. Ang mga inahin ay maaring mangitlog ng halos 3000 itlog sa kaniyang buong buhay at mas pinipili ng mga inahin ang hinog na mga prutas upang makapangitlog. Ang mga itlog ay inilalagak ng lupon sa balat ng prutas. Umaabot ng halos 1-2 na araw ang mga itlog bago mapisa.