Corn Seedling Maggot

Atherigona oryzae

Insects

PANAHON NG PAG-ATAKE

Mula pagsibol ng mais hanggang isang buwan pagkatanim.

Kilala rin sa tawag na: Bangaw (Bicolano) at Apihis (Cebuano)
 
Ang corn seedling maggot ay kadalasang umaatake sa mga bagong tanim na buto at mga batang punla ng mais. Ito ay kumakain sa buto at ugat na nagdudulot ng mahinang pagsibol ng mais, pagkabansot ng punla at paminsan-minsan ay pagsusuhi. Ang mga pinsala o batik sa punla ay maaari ring pagmulan ng iba pang mga sakit tulad ng Pythium at Bacterial Rot (deadheart).