You are here

Corn Seedling Maggot

Corn Seedling Maggot
Atherigona oryzae

Insects

Kilala rin sa tawag na: Bangaw (Bicolano) at Apihis (Cebuano)
 
Ang corn seedling maggot ay kadalasang umaatake sa mga bagong tanim na buto at mga batang punla ng mais. Ito ay kumakain sa buto at ugat na nagdudulot ng mahinang pagsibol ng mais, pagkabansot ng punla at paminsan-minsan ay pagsusuhi. Ang mga pinsala o batik sa punla ay maaari ring pagmulan ng iba pang mga sakit tulad ng Pythium at Bacterial Rot (deadheart).

Damage

Ang corn seedling maggot ay kumakain at bumubutas sa buto, ugat at dahon ng murang mais. Dahil dito, nagkakaroon rin ng pagkatuyo o pagkalanta, at pagkabulok ng pangunahing usbong na dahon o di kaya ay ng mismong punla.