You are here

Corn Aphids

Corn Aphids
Rhopalosiphum maidis

Insects

Kilala rin sa tawag na: Aplat (Ilocano) at Dugos dugos (Cebuano)
 
Ang corn Aphids ay mga mapanipsip na insekto na kadalasang makikita sa mga dahon at maging sa bulaklak ng mais. Kadalasang maramihan at nagkukumpulan ang mga aphids kapag ito ay nasa puno ng mais. Ang mga aphids ay mayroong kulay berde na katawan at may halong itim at berde naman ang ulo. Parehas na mga inakay at magugulang na aphids ang nagdudulot ng pinsala sa mais. Nagdadala ito ng sakit na Maize mosaic virus (MMV) at Maize Stripe Virus (MSpV). Sinisipsip ng aphids ang mga malalambot at murang bahagi halaman na nagiging sanhi ng pagkulubot ng mga mga batang dahon, paninilaw at pagkatuyot.

Damage

Ang corn aphids ay may kakayahang magpalabas ng malalagkit na pulot o "honeydew" sa kanilang katawan na siya namang gustong-gusto ng mga langgam. Ang pulot na ito ay inaamag at nagiging dahilan ng pagkakaroon ng "sooty mold". Ito naman ang nagiging sanhi ng pangingitim ng mga dahon at tangkay ng mais.
 
Ang malalang kaso ng pagsipsip ng napakaraming aphids ay maaari ding makaapekto sa "photosynthesis" ng mga dahon at polinasyon ng halaman. Maaari rin itong maka-apekto sa tuloy tuloy na paglaki ng mais