Corn Aphids

Rhopalosiphum maidis

Insects

PANAHON NG PAG-ATAKE

Ang mga aphids ay maaaring umatake sa loob ng isang buwan mula sa pagkatanim hanggang sa pamumulaklak at pamumunga

Kilala rin sa tawag na: Aplat (Ilocano) at Dugos dugos (Cebuano)
 
Ang corn Aphids ay mga mapanipsip na insekto na kadalasang makikita sa mga dahon at maging sa bulaklak ng mais. Kadalasang maramihan at nagkukumpulan ang mga aphids kapag ito ay nasa puno ng mais. Ang mga aphids ay mayroong kulay berde na katawan at may halong itim at berde naman ang ulo. Parehas na mga inakay at magugulang na aphids ang nagdudulot ng pinsala sa mais. Nagdadala ito ng sakit na Maize mosaic virus (MMV) at Maize Stripe Virus (MSpV). Sinisipsip ng aphids ang mga malalambot at murang bahagi halaman na nagiging sanhi ng pagkulubot ng mga mga batang dahon, paninilaw at pagkatuyot.