You are here

Common Cutworm (CCW)

Common Cutworm (CCW)
Spodoptera litura

Insects

Kilala rin sa tawag na: Harabas (Tagalog), Tagus-tus (Panay), Anogba (Cebuano) at Arabas (Ilocano)
 
Ang Common Cutworm o CCW ay literal na pumuputol ng dahon o maging ng mga murang tangkay ng mais.
 
Kapag ang itlog ng CCW ay napisa, ang katawan ng mga maliliit na uod ay kulay puti na mayroong itim na ulo. Ang mga malalaking uod nito ay kulay itim o berde na may dilaw na pahabang guhit mula ulo hanggang sa puwitan. Ang pinaka prominenteng palatandaan ng CCW ay ang dalawang malaking itim na tuldok sa batok ng uod.

Damage

Ang mga batang CCW ay may kakayanang pumutol ng bagong sibol na mais na kapantay o mas mababa nang kaunti sa lupa. Gumagawa sila ng maliliit na butas kapantay ng unang dahon at kinakain rin nito ang gilid ng dahon. 

Ang mga mas batang uod ay kumakain sa pamamagitan ng pag kaskas sa dahon at tangkay ng mais at nagiiwan ito ng hindi pantay na mga markang kulay abo o puti sa dahon. Ang mas malalaking uod naman ay may kakayanang pumutol ng tangkay at dahon, kasali ang tingting ng dahon. 
 
Ang mga maliliit pang mais ay kayang ubusin ng mga uod na nasa ikatlo hanggang ika-anim na bahagi ng buhay nito. Malaking bahagi ng dahon ang nauubos mula sa itaas o sa gitna.