Common Cutworm

Spodoptera litura

Insects

Kilala rin sa tawag na: Limas, Dimas, Ulod, Iges ti bunobon, Tagustos

Maraming gulay ang inaatake ng Common Cutworm kabilang na ang reopolyo. Uod ang mapanirang yugto sa cutworm. Ang pag-atake ng mga ito ay malimit na esporadiko o kalat-kalat. Kadalasan mas mataas ang pinsala ng cutworm sa parte ng taniman na madaming damo. Malakas manginain ng dahon ang cutworms kaya kapag hindi naagapan, matinding pag kasira ang maaring maranasan sa taniman.

Ang mga itlog ng cutworm ay inilalagak ng lupon sa ibabaw ng dahon at nababalutan ng mapusyaw na kulay kapeng bulo. Ang mga uod ay mayroong itim ng batik sa ikatlong hati sa likod ng kaniyang katawan. Nagluluno ng limang beses ang uod bago pumunta sa lupa upang maging uod tulog o maging pupa. Ang mga inahin ay karaniwan kulay kape na may mga puting marka sa pakpak.