You are here

Cecid Fly

Cecid Fly
Procontariania frugivora

Insects

Ang Cecid Fly ay kilala rin sa tawag na: Kurikong, Buti, Armalite, Nora-Nora, Saksak-Walis. Ang Cecid Fly ay isa sa pinakamapanirang peste dahil maaaring ubusin nito ang kita ng mga magmamangga. Umaabot ng 70-100% ang kabawasan sa ani kung hindi maagapan ang Cecid Fly. Ang mga itlog ng Cecid fly ay napaka liliit at inilalagak sa ibabaw ng prutas.  Ang mga uod o maggot ang mapaminsalang yugto at ito ay may sukat na 1-2 mm at dilawin o kulay kahel. Bumubutas at nanginginain sa prutas ng mangga ang mga ito. Ang mga uod tulog ay nananatili sa lupa bago maging inahin. Ang mga inahin ay 1-2 mm ang sukat at aktibo tuwing dapit hapon.

 

Damage

  • Bumubutas at nanginginain ang mga uod sa loob ng bunga na nag dudulot ng pag kakaroon ng maliliit na galls kapag bago pa ang sira. 
  • Nagiging itim at bilog ang mga sugat  kapag lumabas na ang uod sa bunga at mahulog sa lupa upang maging uod tulog o pupa.
  • Kapag matindi ang atake ng mga Cecid fly, maagang nabubulok at nahuhulog ang mga bunga.
  • Ang mga sugat ay lumalaki habang tumatanda at nahihinog ang mga bunga.