Cabbage Worm / Butterfly

Pieris rapae

Insects

Ang Cabbage Butterfly ay isa sa mga mapanirang peste ng repolyo at iba pang crucifers. Ang uod ay bumubutas at nanginginain sa mga dahon, bulaklak at bunga ng halaman. Kung hindi maagapan, maaaring magdulot ito ng matinding pinsala at pagkalugi.

Ang itlog ng Cabbage Butterfly ay mala-bala ang hugis at madilim ang pagkadilaw. Ito'y inilalagak ng paisa-isa sa dahon at nagtatagal ng 3-4 na araw bago mapisa. 

Ang mga uod ay berde ang kulay at may madilaw na mga guhit sa katawan.

Ang uod tulog o pupa ay nakakabit sa dahon sa pamamagitan ng sapot.

Ang mga inahin ay puti ang kulay at may 3-4 na itim na tuldok sa kaniyang mga pakpak.