You are here

Brown Planthopper (BPH)

Brown Planthopper (BPH)
Nilaparvata lugens

Insects

Kilala rin sa tawag na: Kayumangging hanip, Kayumangging ngusong kabayo, Ulmog, Bunhok at Waya-waya

Ang BPH ay isang insekto na sumisipsip ng katas ng palay na nagdudulot ng paninilaw ng mga puno at lapak o talukap ng dahon (leaf sheaths) hanggang sa matuyo ang mga ito. Kapag mataas ang populasyon nila maari itong magresulta sa tinatawag na hopperburn, ang pagkasunog o pagkamatay ng mga halaman. 

Ang adult o matandang BPH ay kulay kayumanggi at ang nymph o inakay nito ay kulay krema na may bahid kayumanggi. Sila ay makikita sa may bandang ibaba o puno ng halaman. Pawang mapanira ang mga inakay at matatandang BPH. 

Ang mga BPH ay maaring magdala at magkalat ng mga sakit na Ragged Stunt, Grassy Stunt at Wilted Stunt. Ang kanilang ipot o kung tawagin ay honeydew ay humihikayat ng amag na sooty mold.

Damage

Paninilaw at pagkatuyo ng mga lapak o talukap ng dahon (leaf sheaths). Kapag mataas ang populasyon nila, makikita ang kumpol ng mga tuyo at patay na mga halaman o hopperburn kung tawagin. 
 
 Maaring may makikitang mga itim na amag sa bahagi kung saan naninirahan ang mga BPH.