Bean Pod Borer

Maruca testulalis

Insects

Panahon ng Pag-Atake:

Umaatake mula sa pamumulaklak hanggang sa pamumunga.

 
syngenta crop program recommendation

Ang mga itlog  ng Bean Pod Borer ay manilaw nilaw at inilalagak sa mga bulaklak at sa mga pod. Ang mga uod ay may murang berde na kulay at may mga batik sa kanilang likod. Nagluluno ng hanggang limang beses ang mga uod. Ang mga uod tulog ay nanatili sa mga pod, sa mga naisapot na bulaklak at sa lupa. Ang mga inahin naman ay manilaw na kulay kape ang katawan at mayroong puting marka sa kanilang mga pakpak. Sila ay naakit sa ilaw tuwing gabi.