You are here

Bean Pod Borer

Bean Pod Borer
Maruca testulalis

Insects

Ang mga itlog  ng Bean Pod Borer ay manilaw nilaw at inilalagak sa mga bulaklak at sa mga pod. Ang mga uod ay may murang berde na kulay at may mga batik sa kanilang likod. Nagluluno ng hanggang limang beses ang mga uod. Ang mga uod tulog ay nanatili sa mga pod, sa mga naisapot na bulaklak at sa lupa. Ang mga inahin naman ay manilaw na kulay kape ang katawan at mayroong puting marka sa kanilang mga pakpak. Sila ay naakit sa ilaw tuwing gabi.

Damage

Ang mga uod nanginginain sa mga dahon, bulaklak, supot ng buto, at mga papatubong buto ng sitaw. Ang mga unang senyales ng kanilang pag-atake ay ang pagdidikit-dikit ng mga bulaklak upang magsilbing bahay nila habang lumalaki.

 

Nag-iiwan din sila ng kanilang dumi sa mga parte ng halaman na inaatake.