Bean Leaffolder

Lamprosema indicata

Insects

Panahon ng Pag-Atake:

Umaatake mula sa pagtubo ng mga dahon hanggang sa pamumunga

syngenta crop program recommendation

Ang mapaminsalang yugto ng Bean Leaffolder ay ang Uod. Bumubutas at nanginginain ang mga ito sa mga dahon ng sitaw.

Ang mga itlog ng Bean Leaffolder ay maninipis at kulay dilaw. Inilalagak ang mga ito nang sama-sama sa dahon. Ang mga uod ay may mapusyaw na berde o kulay kapeng at nagluluno ng hanggang anim na beses. Ang mga inahin ay may malagintong kulay at nagiging hugis kampana ang kanilang mga pakpak kapag nakatiklop. Maaring umabot ng 34-47 na araw ang buong yugto ng buhay ng mga Leaffolder.