Asian Corn Borer (ACB)

Ostrinia furnacalis

Insects

PANAHON NG PAG-ATAKE

Kadalasang umaatake ang ACB mula ika-dalawang lingo pagkatanim hanggang sa pamumulaklak at pagbubutil.

Kilala rin sa tawag na: Dalipog, Gitagit (Ilocano), Amasok (Bicolano, Ilonggo) at Tuhob (Cebuano)
 
Ang isang uod ng Asian Corn Borer o "ACB" kada halaman ay napag-alamang makakabawas ng hanggang 17% sa ani ayon sa Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI). Ang bilang ng mga butas sa tangkay ay maaring gawing indikasyon sa pagbaba ng ani.
 
Ang ACB ang pinaka-mapaminsalang uod ng mais dahil ito ay kumakain sa ubod ng puno ng mais. Kapag nangyari ito sa panahon ng pamumulaklak, maaari itong maging sanhi ng pagkabali ng bulaklak (tassel) at maging ng tangkay ng mais. 

Ang itlog ng ACB ay kulay puti na unti-unting nagkakaroon ng itim na tuldok, senyales na malapit na itong mapisa. Ang mga bagong pisa na uod ay may itim na ulo at nanganganinag na katawan. Nagiging puti o kayumanggi ang katawan nito habang lumalaki at ang ulo naman ay maaring maging kulay kayumanggi o itim.
 
Bagamat seryosong peste, ang mga NK seeds ay may taglay na biotech trait na Bt o Bacillus thuringiensis na nagsisilbing proteksyon laban sa ACB mula pagtanim hanggang pag-ani.