Aphids

Myzus persicae, Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi

Insects

Kilala rin sa tawag na: Apid, Aplat, Apaya, Kuto

Ang mapaminsalang yugto ng Aphids ay ang nimpa o inakay at inahin. Magkamukha ang itsura ng mga inakay at mga inahin at nagkaka-iba lamang sa kanilang sukat kung saan mas maliit ang mga inakay.

Mukhang itlog na pahaba ang kanilang hugis at ang kulay ay maaaring mag iba-iba mula sa pagiging murang berde, manilaw-nilaw at malarosas. 

Karaniwang makikita ang mga aplat sa ialim ng dahon pati na rin sa mga tangkay ng halaman.