You are here

Scab

Scab
Elsinoe mangiferae, Denticularia maniferae

Disease

Ang Scab ay kilala rin sa tawag na kugan o skab. Ang sanhi ng sakit na scab ay ang Fungus o Amag  na  Elsinoe mangiferae. Ang sakit na ito ay tumatama lamang sa mga buhay na parte ng halaman at kalimitang makikita ang mga sintomas sa mga murang dahon, prutas at tangkay.

Damage

  • Ang bahaging may sakit o impeksyon ay kadalasang makikita ang kulay mala-abo hangang kayumangging spots na naka-umbok at magaspang

  • Kadalasang naihahalintualad ang sakit na ito sa "scab" ng calamansi na naka umbok at magaspang.  Ang tinamaang bunga ay makikitang hindi maganda ang porma, maduming  tingnan na nakakapagpababa ng kalidad ng bunga dahilan upang bumaba ang presyo nito.