You are here

Mango Stem-End Rot

Mango Stem-End Rot
Dothiorella dominicana, Phomopsis spp., Alternaria alernanata, Botryodiplodia theobromae and Lasiodiplodia theobromae

Disease

Ang sanhi ng sakit  na Diplodia ay ang Fungus o Amag (Complex Fungal fruit disease (Dothiorella dominicana, Phomopsis spp., Alternaria alernanata, Botryodiplodia theobromae and Lasiodiplodia theobromae).  Ang amag na ito ay natural nanamamalagi sa mga sanga ng mangga at maaaring dumami o kumalat sa mga tangkay ng prutas bago ito maani. Ang mga prutas na nilalagay lang diretso sa lupa para tanggalan ng dagta ay maaaring kapitan ng binhi ng sakit at magka-impeksyon na nanggagaling sa mga balat, sanga, o sa mismong lupa.

 

Damage

Ang sanhi ng sakit  na Diplodia ay ang Fungus o Amag (Complex Fungal fruit disease (Dothiorella dominicana, Phomopsis spp., Alternaria alernanata, Botryodiplodia theobromae and Lasiodiplodia theobromae).  Ang amag na ito ay natural nanamamalagi sa mga sanga ng mangga at maaaring dumami o kumalat sa mga tangkay ng prutas bago ito maani. Ang mga prutas na nilalagay lang diretso sa lupa para tanggalan ng dagta ay maaaring kapitan ng binhi ng sakit at magka-impeksyon na nanggagaling sa mga balat, sanga, o sa mismong lupa.