You are here

Leaf Spot

Leaf Spot
Cercospora melongenae

Disease

Ang sanhi ng sakit na Leaf Spot ay ang fungus o amag (Cercospora melongenae)

 

Ang bunga ng talong ay hindi inaatake ng sakit, pero ang ani o produksyon ay maaaring bumaba kapag lumala o dumami ang sakit sa dahon.

 

Ang sakit na ito'y maaaring kumalat sa pamamagitan ng hangin, tilamsik ng ulan, at sa kontaminadong pagpapatubig. Maaari rin silang mabuhay sa mga Cucurbits o pamilya ng mga kalabasa at maging sa iba’t-ibang klase ng mga damo.

 

Damage

  • Kadalasang makikita ang sintomas ng sakit sa mga lumang dahon. 
  • Nagkakaroon ng maliliit at pabilog na sunog o spots na kulay abo sa mga dahon. 
  • Kinalaunan, ang mga sugat o spots na ito ay matutuyo at mabibibyak at magiging sanhi ng pagkakaroon ng mga "shot holes" o mga bilog na butas sa dahon.