Leaf Mold

Passalora fulva

Disease

Panahon ng Pag-Atake

Lahat ng gulang o edad ng tanim na kamatis ay pweding tamaan ng sakit (Mula Vegetative hangang Maturation hangang Harvest)

 
syngenta crop program recommendation

Ang sanhi ng sakit na Leaf Mold ay ang fungus o amag  na Passalora fulva (dating tinatawag na Fulvia fulva).  Ang mga apektadong dahon ay makikitaan ng tumutubong amag na kulay lila. Ang sakit na ito ay  "seed-borne" o maaaring kumalat sa pamamagitan ng mga buto ng tanim. Ang Leaf Mold ay maaring mabuhay sa lupa at tumagal ng halos isang taon. Kadalasang nagsisimula o makikita ang sakit sa luma o matatandang dahon ng kamatis.