You are here

Late Blight

Late Blight
Phytophtora infestans

Disease

Ang Late Blight ang isa sa mga pinakamapanirang sakit ng kamatis na nagdudulot ng pagkalugi sa mga nagkakamatis taun-taon dito sa Pilipinas. 

 

Ang sakit na ito ay sanhi ng mala-amag na Oomycetes (Phytophthora infestans).

 

Inaatake ng Late Blight ang mga Solenaceous na tanim gaya ng kamatis at patatas. Hindi ito nabubuhay sa lupa kundi, ang mga binhi nito ay maaaring manggaling sa mga katabing taniman na may sakit at maaaring maikalat sa pamamagitan ng tubig galing sa irrigation, patak ng ulan, o kaya naman dala ng hangin.

 

Ang amag ay maaaring magparami ng binhi sa kahit anong klaseng temperature ngunit mas paborable sa pagdami ng binhi at pagtaas ng insendente ng sakit na Late Blight ang malamig at maulang panahon.

 

Ang amag na Phytophthora ay maaaring manatili at mabuhay sa mga pinutol o patay na parte ng kamatis at patatas o maaaring sa mga binhi ng patatas.  

 

Damage

  • Makikita sa dahon ang malalaking sunog na may kulay abo sa palibot. 

  • Ang impeksyon o sunog ay maaaring umabot sa iba pang dahon o ang buong tangkay ng dahon hanggang sa buong dahon ay mamatay. 

  • Sa parteng ibaba ng dahon, makikita ang puting amag na tumutubo sa parteng may impeksyon.

  • Makikita sa tangkay ang pabilog na kulay kayumangi o itim na impeksyon.

  • Kadalasang makikita sa bunga ang kulay dark brown na spots, hangang ang buong parte ng bunga ay apektado at malanta - na kadalasang inaatake naman ng mga Bacteria. Kapag mataas ang basa sa hangin, makikita sa parteng may impeksyon ng bunga ang puting amag.