You are here

Early Blight

Early Blight
Alternaria solani

Disease

Ang Early Blight ay isang pangkaraniwang sakit ng kamatis na sanhi ng fungus o amag na  Alternaria solani. Maaaring tamaan ang halaman sa kahit anumang yugto nito at nagdudulot ito ng matinding pagkasira ng dahon, mga tangkay, at maging ang mga bunga kung hindi maagapan.

 

Ang mga binhi ng Early Blight ay maaaring manatili at mabuhay sa mga tinanggal na apektadong parte ng halaman at maaaring mabuhay din sa lupa.   

 

Ang mga binhi ay maaaring maikalat sa pamamagitan ng hangin at tilamsik ng ulan.  

 

Kahit tinawag itong "Early" kadalasang makikita ang mga sintomas o palatandaan ng sakit sa mga lumang dahon o mga naunang dahon.

 

Damage

  • Sa mga lumang dahon na nasa parteng ibaba ng halaman makikita ang mga unang sintomas ng sakit. Nagkakaroon ng maliit at itim na spots o mantsa sa ibabaw nito.

  • Habang lumalaki ang mga spots, nagpoporma ito ng pabilog o "target-like concentric rings“. Kadalasang makikita ang paninilaw sa palibot ng mga mantsa. 

  • Ang mga bunga ay maaaring tamaan ng sakit ano man ang gulang nito. Nagkakaroon ng itim na mantsa na animo'y alikabok sa bahaging may impeksyon.

  • Ang impeksyon ay kadalasang makikita sa dulong parte ng bunga malapit sa tangkay at  nagdudulot nang maagang pag kalalag ng mga bunga