Bulb Rot

Botrytis cinerea

Disease

Ang sanhi ng sakit na Bulb Rot ay ang  Fungus o Amag na Botrytis cinerea. Ang mga binhi ng amag ay maaaring manggaling sa mga patay at apektadong parte ng sibuyas. Nananatili din ito sa lupa nang matagal na panahon.


Sa mga sugat ng halaman karaniwang pumapasok ang mga binhi upang magdulot ng impekson. Kadalasang tumatama ang sakit kapag ang panahon ay malamig at mataas ang basa sa hangin.