You are here

Bulb Rot

Bulb Rot
Botrytis cinerea

Disease

Ang sanhi ng sakit na Bulb Rot ay ang  Fungus o Amag na Botrytis cinerea. Ang mga binhi ng amag ay maaaring manggaling sa mga patay at apektadong parte ng sibuyas. Nananatili din ito sa lupa nang matagal na panahon.

Sa mga sugat ng halaman karaniwang pumapasok ang mga binhi upang magdulot ng impekson. Kadalasang tumatama ang sakit kapag ang panahon ay malamig at mataas ang basa sa hangin.

 

Damage

  • Karaniwang tumatama ang sakit sa panahong ito’y iniimbak, ngunit ang sakit ay nakukuha sa taniman pa lamang. Paunang sintomas na makikita ay nagsisimula sa leeg ng sibuyas, kung saan ang mga apektadong parte ay nagiging malambot, basa, at kulay kayumanggi.
  • Kapag ang sibuyas ay tinamaan mismo sa taniman, nagdudulot ito ng pagkalanta ng mga dahon, pagkabansot, at tuluyang pagkamatay ng halaman. 
  • Panahon ng Atake: Maaaring tumama nang maaga sa taniman, ngunit kadalasan makikita sa mga panahong nagsisimulang magkaroon ng bulb o bunga ang sibuyas hanggang sa panahon ng pag-aani at pag-iimbak.