Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides

Disease

Panahon ng Pag-atake

 Lahat ng gulang o edad ng tanim ay pwedeng tamaan ( Mula Bud Emergence hangang sa Fruit Development)

 
syngenta crop program recommendation

Ang sanhi ng sakit na Anthracnose ay ang fungus o Amag  na Colletotrichum gloeosporioides. Ang pinsalang hatid nito sa bunga ay nakakapag pababa ng kalidad ng bunga  dahilan upang bumaba ang kita.

Ang pagdami ng binhi ng sakit na ito ay pabor kung ang panahon ay basa or mataas ang tubig sa hangin.   

Ang binhi ng sakit na ito ay maaring kumalat sa pamamagitan ng ulan at hangin.