You are here

Cymbush

Sulit Talaga ang Una sa Lahat

Kontrolado ang maraming klase ng insekto sa abot kayang halaga

Key Benefits

Subok na ng panahon

 

Nakakasiguro sa kalidad ng produkto upang mas mabisang mapuksa ang mapinarang insekto

 

Kontrolado agad ang mga maninipsip at mga uod

Key Features

Subok at Totoo

 

Contact at Stomach action