chevron_left
chevron_right

Sulit Talaga ang Una sa Lahat

Kontrolado ang maraming klase ng insekto sa abot kayang halaga

Key Benefits

Subok na ng panahon

Nakakasiguro sa kalidad ng produkto upang mas mabisang mapuksa ang mapinarang insekto

Kontrolado agad ang mga maninipsip at mga uod

Key Features

Subok at Totoo

Contact at Stomach action