You are here

Alika

Doble Bisang Proteksyon!

Ang makabagong solusyon laban sa mga maninipsip at mapanirang insekto sa abot kayang halaga

Key Benefits

Epektibong kinokontrol ang maninipsip at mapanirang insekto

 

Hindi paulit-ulit ang pag-spray

 

Matipid gamitin mas makakamenos sa gastos

Key Features

May dalawang AI (TMX+L-Cyahalothrin)

 

Tumatagal ang bisa hanggang 14 na araw

 

Mababang timplada lang ang kailangan kada hektarya (100ml/ha)