chevron_left
chevron_right

Doble Bisang Proteksyon!

Ang makabagong solusyon laban sa mga maninipsip at mapanirang insekto sa abot kayang halaga

Key Benefits

Epektibong kinokontrol ang maninipsip at mapanirang insekto

Hindi paulit-ulit ang pag-spray

Matipid gamitin mas makakamenos sa gastos

Key Features

May dalawang AI (TMX+L-Cyahalothrin)

Tumatagal ang bisa hanggang 14 na araw

Mababang timplada lang ang kailangan kada hektarya (100ml/ha)