You are here

Match 050 EC®

Walang pinipiling mais ang Fall Army Worm (FAW). Huwag maging kampante! Gumamit ng MATCH insecticide! Ang pinakabagong pampuksa ng uod mula sa SYNGENTA! 60 to 80 ml lang bawat knapsack spray!

Match